Första leveransen av medicinsk cannabisolja till svenska patienter

Första leveransen av medicinsk cannabisolja till svenska patienter

STENOCARE A/S (“STENOCARE”) och Emerald Health Therapeutics Inc (“Emerald”) meddelar härmed att den första leveransen av medicinsk cannabisolja har levererats till Sverige den 23 december 2020.

 

STENOCARE meddelade den 8 september att medicinsk cannabisolja från deras leverantör, Emerald, har godkänts för behandling av svenska patienter. Svenska och kanadensiska hälsovårdsmyndigheter har färdigställt de nödvändiga certifikaten och den första leveransen av medicinsk cannabisolja levereras nu till svenska patienter. I Sverige har patienter via sina läkare ansökt om receptförskrivning för behandling med medicinsk cannabisolja.

STENOCARE är en ledande leverantör av receptbelagda medicinska cannabisprodukter, och det är bolagets kanadensiska leverantör Emerald som kommer att tillverka och leverera dessa medicinska cannabisoljeprodukter till den svenska marknaden.

 

Niels V. Olsen, anestesiolog, D.M.Sc., vid “Smärt och Psykiatri Centrum Malmö” kommenterar:

”Vi har tillämpat konventionella behandlingsprotokoll och finner det relevant att komplettera med medicinsk cannabis”

 

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD på STENOCARE kommenterar:

”Med denna första leverans av medicinsk cannabisolja till Sverige har vi uppnått flera viktiga milstolpar. Först och främst är det den första medicinska cannabisoljeprodukten att förskrivas för behandling av svenska patienter och vi ser fram emot att följa effekten av behandlingen. Därtill är det en mycket viktig milstolpe för STENOCARE och vår strategi om att inta nya marknader och sälja produkter tillsammans med våra partners”.

Pressmeddelande 23 december 2020 – vänligen klicka här