Första leveransen av medicinsk cannabisolja till svenska patienter

Första leveransen av medicinsk cannabisolja till svenska patienter

STENOCARE A/S (“STENOCARE”) och Emerald Health Therapeutics Inc (“Emerald”) meddelar härmed att den första leveransen av medicinsk cannabisolja har levererats till Sverige den 23 december 2020.

STENOCARE meddelade den 8 september att medicinsk cannabisolja från deras leverantör, Emerald, har godkänts för behandling av svenska patienter. Svenska och kanadensiska hälsovårdsmyndigheter har färdigställt de nödvändiga certifikaten och den första leveransen av medicinsk cannabisolja levereras nu till svenska patienter. I Sverige har flera patienter som diagnostiserats med kronisk smärta i nervsystemet, spasmer och illamående från kemoterapi, via sina läkare ansökt om receptförskrivning för behandling med medicinsk cannabisolja.

STENOCARE är en ledande leverantör av receptbelagda medicinska cannabisprodukter för behandling som syftar till att förbättra livskvalitén hos patienterna, och det är bolagets kanadensiska leverantör Emerald som kommer att tillverka och leverera dessa högkvalitativa medicinska cannabisoljeprodukter till den svenska marknaden.

Niels V. Olsen, anestesiolog, D.M.Sc., vid “Smärt och Psykiatri Centrum Malmö” kommenterar:

”Vi har tillämpat konventionella behandlingsprotokoll på patienter med neuropatisk smärta och finner det relevant att komplettera med medicinsk cannabis. Vi kommer testa hur medicinsk cannabisolja kan hjälpa till att reducera smärta, och möjliggöra förbättrad rörlighet hos patienter med svår kronisk smärta relaterat till cancer eller nervskador”.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD på STENOCARE kommenterar:

”Med denna första leverans av medicinsk cannabisolja till Sverige har vi uppnått flera viktiga milstolpar. Först och främst är det den första fulländade medicinska cannabisoljeprodukten att förskrivas för behandling av svenska patienter och vi ser fram emot att följa effekten av behandlingen. Därtill är det en mycket viktig milstolpe för STENOCARE och vår strategi om att inta nya marknader och sälja premiumprodukter tillsammans med våra partners”.

Pressmeddelande 23 december 2020 – vänligen klicka här