STENOCARE är nu skuldfria

STENOCARE A/S (“STENOCARE”): efter att nyligen ha avslutat en framgångsrik övertecknad företrädesemission, har styrelsen beslutat att återbetala utestående lån om 9,7 miljoner DKK, inklusive upplupen ränta. Betalning kommer idag att erläggas med likvida medel som fanns i bolaget innan företrädesemissionen genomfördes.

Genom den framgångsrika föresträdesemissionen som genomfördes i juni 2020, där även en övertilldelningsoption om 15 miljoner DKK fulltecknades, förstärktes bolagets kassa med över
40 miljoner DKK, netto. Detta möjliggör inte bara att bolaget nu med full kraft kan gå vidare med sin STENOCARE 2.0-strategi, beskrivet i det nyligen upprättade prospektet, utan även kan åtnjuta fördelarna av en stor kassareserv.

Bolaget har även hanterat föreliggande kassareserver varsamt, vilket resulterat i att bolaget innehavt likvida medel om 10 miljoner DKK redan innan företrädesemissionens genomförande. Styrelsen anser därför att bolaget befinner sig i en mycket stark finansiell position och har därför beslutat att återbetala resterande lån om 9,7 miljoner DKK med det kapital som fanns tillgängligt redan innan nyemissionens genomförande. STENOCARE har därigenom inga räntebärande skulder och samtidigt 40 miljoner DKK från företrädesemissionen i bolagets kassa.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE kommenterar:

”Den övertecknade företrädesemissionen har försatt oss i en unik position, både finansiellt och operativt. Vi är fullt finansierade för att accelerera vårt bolag som planerat i vår STENOCARE 2.0-strategi, och vi kan utöver detta göra ytterligare, väl valda investeringar. Med dagens tillkännagivande är vi dessutom skuldfria, och i ett klimat där det betalas ränta på lån och deposition parallellt, är detta rätt steg att ta.”

Pressmeddelande 30 juni 2020 – vänligen klicka här