STENOCARE och Emerald har godkänts av svenska hälsovårdsmyndigheter

STENOCARE A/S (“STENOCARE”) och Emerald Health Therapeutics Inc (“Emerald”) meddelar härmed att de förväntar sig kunna leverera medicinska cannabisoljeprodukter till svenska patienter under 2020. Enligt ett avtal som undertecknats i november 2019, kommer Emerald att leverera högkvalitativa medicinska cannabisprodukter till marknader som förfogas av STENOCARE och deras partners. Flera svenska patienter har via sina läkare ansökt om särskilt godkännande för behandling med medicinska cannabisoljeprodukter och har blivit beviljade license för detta.

STENOCARE är en ledande leverantör av receptförlagda medicinska cannabisprodukter att användas som behandlingsmetod för att förbättra patienters livskvalitet, och det är bolagets kanadensiska leverantör Emerald som kommer att förse Sverige med dessa högkvalitativa medicinska cannabisoljeprodukter.

I Sverige har flera patienter som diagnostiserats med kroniska nervsmärtor, spasmer och illamående från kemoterapi ansökt om att få bli behandlade med medicinsk cannabisolja. Tillsammans med svenska myndigheter bearbetar bolagen nu de informationskrav som finns för att kunna påbörja import och distribution i Sverige.

Produkterna förväntas vara tillgängliga för patienter under 2020, i väntan på internationella import- och exportcertifikat.

Även om medicinsk cannabis inte är legaliserat i Sverige som generell behandling, har flera patienter i samråd med läkare beslutat att ansöka om experimentell behandling för sina sjukdomar.

Niels V. Olsen, anestesiolog, D.M.Sc., vid “Smärt och Psykiatri Centrum Malmö” kommenterar:

”Vi har tillämpat konventionella behandlingsprotokoll på patienter med neuropatisk smärta och finner det relevant att komplettera med medicinsk cannabis. Vi kommer testa hur medicinsk cannabisolja kan reducera smärta, spasmer och möjliggöra förbättrad rörlighet hos patienter med svår kronisk smärta relaterat till cancer eller nervskador”.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE kommenterar:

”Vår vision är att hjälpa patienter att få fler bättre dagar och därför ser vi fram emot att följa behandlingseffektiviteten och lära oss hur den påverkar de svenska patienternas liv.  Vidare är det också en viktig del av vår nya STENOCARE 2.0-strategi att kunna introducera högkvalitativa medicinska cannabisprodukter till patienter och läkare, även vid ett tidigt stadie, i nya länder”.

Pressmeddelande 8 september 2020 – vänligen klicka här