VD, THOMAS SKOVLUND SCHNEGELSBERG
“Vårt syfte är att bidra till att skapa fler bättre dagar för patienter genom att anamma mentaliteten från läkemedelsindustrin vid inköp och produktion av medicinsk cannabis” VD, THOMAS SKOVLUND SCHNEGELSBERG

Investera i STENOCARE, en marknadsledande aktör inom medicinsk cannabis

Import och grossisthandel av färdiga medicinska cannabisprodukter för patienter

Svenska produkter

För svenska produktdetaljer, vänligen klicka på länken nedan:

THC Indica
Olja, 30 mL, 25 mg/mL THC
klicka här

THC:CBD 12
Olja, 30 mL, 12.5 mg/mL THC + 12.5 mg/mL CBD
klicka här

Receptbelagd medicinsk cannabis
EnglandWalesSkottlandIrlandNorra IrlandDanmarkSverige

Länder

STENOCARE bedriver för närvarande verksamhet i  Sverige, Danmark och Storbritannien.

 

Pressmeddelanden och nyheter från bolaget

Första leveransen av medicinsk cannabisolja till svenska patienter

STENOCARE A/S (“STENOCARE”) och Emerald Health Therapeutics Inc (“Emerald”) meddelar härmed att den första leveransen av medicinsk cannabisolja har levererats till Sverige den 23 december 2020.

 

Första leveransen av medicinsk cannabisolja till svenska patienter

(PDF doc)

STENOCARE är nu skuldfria
STENOCARE A/S: efter att nyligen ha avslutat en framgångsrik övertecknad företrädesemission, har styrelsen beslutat att återbetala utestående lån om 9,7 miljoner DKK, inklusive upplupen ränta. Betalning kommer idag att erläggas med likvida medel som fanns i bolaget innan företrädesemissionen genomfördes.

STENOCARE är nu skuldfria

(PDF doc)

För en fullständig sammanställning av pressmeddelanden från bolaget, vänligen klicka här

Finansiella rapporter

För en fullständig sammanställning av de finansiella rapporterna, vänligen klicka här

En introduktion till bolaget

STENOCARE grundades i Danmark 2017 och arbetar med att leverera medicinska cannabisprodukter till patienter. Bolaget verkar på en mycket reglerad marknad under tillsyn av lokala hälsovårdsmyndigheter, där produkterna endast är lagligt tillgängliga genom receptförskrivning av läkare till patient.

STENOCARE har sitt huvudkontor i Danmark samt ett helägt dotterbolag – STENOCARE Ireland Ltd – på Irland. STENOCARE är ett börsnoterat bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Danmark.

STENOCARE Executive Management
STENOCAREs ledning

STENOCARE vision

STENOCAREs vision är att erbjuda medicinsk cannabis som förbättrar patientens livskvalitet

STENOCARE Better days for patients

STENOCARE mission

STENOCAREs mission är att tillhandahålla enhetliga medicinska cannabisprodukter som odlas och produceras i hygieniska klimatrum.

VD, THOMAS SKOVLUND SCHNEGELSBERG
“Ambitionerna för STENOCARE 1.0 är väl implementerade och vi kommer nu att börja verkställa STENOCARE 2.0-strategin för att bli ett ledande varumärke inom medicinsk cannabis i Europa” VD, THOMAS SKOVLUND SCHNEGELSBERG

STENOCARE strategin

 

STENOCARE 2.0-strategin bygger tillgångar inom tre kategorier, som kompletterar varandra och är viktiga för företagets framgång:

  • Kommersiella tillgångar: Att ha receptbaserade medicinska cannabisprodukter godkända enligt det mycket strikta danska regelverket gör det möjligt för bolaget att nyttja denna tillgång på både den danska marknaden och framtida marknader. Med en flerleverantörsstrategi för inköp av patientfärdiga produkter etableras en solid plattform för den planerade internationella expansionen utanför Danmark.
  • Partnerskap: Eftersom läkare och patienter efterfrågar allt fler produktalternativ vid behandling med receptbaserad medicinsk cannabis, kommer bolaget att ingå partnerskap inom forskning- och utveckling för att kunna erbjuda marknaden exklusiva och innovativa medicinska cannabisprodukter som differentierar produktportföljen.
  • Supply chain: där bolaget kontrollerar hela värdekedjan och bygger intern kompetens med en egen odlingsanläggning inomhus. Förmågan att producera medicinsk cannabis, som är kontrollerad och fullständigt dokumenterad från odling till försäljning i inomhusinstallationen och därmed efterliknar läkemedelsprinciper, är en viktig tillgång för att lyckas i det premiumsegment som STENOCARE riktar sig mot. Detta gör det möjligt att leverera produkter som uppfyller kraven från både patienter, läkemedelsmyndigheter och läkemedelsindustrin.
STENOCARE Strategy 2.0

De tre kategorierna nyttjar de beprövade resultaten från STENOCARE 1.0-strategin, som gjorde bolaget till en pionjär inom den danska medicinska cannabisindustrin genom att säkra godkännanden från det danska läkemedelsverket.

STENOCARE har beviljats ​​(1) godkännande för import/tillverkning/distribution av medicinska cannabisprodukter, (2) godkännande för odling och tillverkning av medicinska cannabisprodukter, (3) godkännande att hantera aktiviteter med euforiserande ämnen och (4) godkännande för att ha STENOCAREs medicinska cannabisolja och kapselprodukter accepterade för det danska försöksprogrammet. Bolaget har hittills odlat utan användning av bekämpningsmedel i sin mindre danska anläggning och håller på att implementera en större, toppmodern inomhusodling som bygger på ”best practices” inom växthus- och renrumsproduktion.

Follow the STENOCARE CEO on a tour inside our state of art facility. This video show how the company has designed a clean environment for the production.
Follow the STENOCARE CEO on a tour inside our state of art facility. This video show how the company has designed an fully automated system for water treatment and fertilizer of plants

Vänligen notera att denna svenska investerarsida endast utgör en del av all information som finns tillgänglig under ”Investor” på STENOCAREs hemsida. Fullständig information finns endast tillgänglig på engelska här.

I händelse av bristande överensstämmelse mellan den engelska informationen och den svenska översättningen av informationen ska den engelska versionen gälla.