Teckningsperioden för företrädesemissionen av Units är avslutad

Företrädesemissionen av Units i STENOCARE som startade den 22 maj, 2023 har avslutats den 8 juni, 2023. Det är således inte längre möjligt att teckna UNITs. Bolaget offentliggjorde den 12 juni, 2023 utfallet i företrädesemissionen.

INVESTERA I STENOCARE

Stenocare tar in kapital till sin internationella tillväxtstrategi

Vi sätter en ny standard för produktion av medicinsk cannabis med avancerade metoder för att säkra högre kvalitet och patientsäkerhet

Vår filosofi är att odla och producera i högteknologiska inomhusanläggningar. Vi arbetar för att göra den medicinska cannabisindustrin mer farmaceutiskt orienterad, vilket kommer att placera oss i samma kategori som de traditionella läkemedelsföretagen. Vår egen högteknologiska inomhusanläggning i Randers/Danmark har byggts med denna filosofi i åtanke, och den kommer att kunna producera och leverera medicinsk cannabis av premiumkvalitet till patienter över hela Europa.

Farmaceutisk Inomhusproduktion

Vår ambition är att förbättra livskvaliteten för patienter

Stenocares kärnambition är att ge fler patienter ett pålitligt, väl dokumenterat och lättillgängligt farmaceutisk alternativ av högsta kvalitet. Detta syftar till att gynna de många patienter som söker goda kliniska resultat utan att behöva kriminaliseras genom olagliga marknader.

Liksom många andra danskar har grundarna av Stenocare själva bevittnat familjemedlemmar som förlorat sömn, aptit och sinnesfrid i samband med allvarliga sjukdomar. Detta problem är en högst motiverande faktor dagligen för Stenocares grundare och ledningsteam.

 

Produkter för allvarliga Sjukdomar

Europeisk marknadsledare

UNIT erbjudande:

1 aktie: 4,58 DKK
+
1 aktie: 4,58 DKK
+
2 warrants (gratis)
=
Pris 9,16 DKK

Hur man köper UNITs

Klicka Här

Genombrott i resultaten från vår forskningsstudie

Vår nya oljeteknik är helt banbrytande för hela branschen gällande medicinskt cannabis och för patienter globalt Kort sagt, vår nya oljeformulering tar itu med några viktiga utmaningar i branschen för medicinsk cannabis:

  • Den ökar upptaget i blodet av cannabinoider tvåsiffrigt.

  • Den ger en enhetlig upptagning i blodet över en bred mängd individer.

  • Den maximala koncentrationen av läkemedlet nås på halva tiden.

  • Den kan levereras i kroppen med en högre enhetlighet, oberoende av matintag.
Patenterade produktinnovationer för att revolutionera branschen

Den farmaceutiska approachen säkerställde avgörande tillstånd

 Motiverade av en önskan att lindra kroniskt och dödligt sjuka patienter bygger Stenocare på danska farmaceutiska traditioner för att tillhandahålla kontrollerade produkter till världen.

Vår höga farmaceutiska standard har lett till framgång på flera marknader, och teamet bakom Stenocare har lyckats få godkännanden på flera viktiga marknader med 9 godkända medicinska cannabisoljeprodukter.

9 godkända produkter

Nå nya höjder: Vår resa från 1 till 5 marknader

Stenocare expanderar på den växande marknaden för medicinskt cannabis och är nu verksam med myndighetsgodkända cannabiloljeprodukter på den danska, svenska, norska, brittiska och australiska marknaden.
Försäljning i 5 länder

BREAKING NEWS: Stenocare träder in på den tyska marknaden

25 maj 2023

Stenocare-produkt godkänd av tyska hälsomyndigheter och kommer nu att introduceras i Tyskland, vilket är land nr. 6 för Stenocare och den största europeiska marknaden för medicinsk cannabis!

 

Investera I din framtid – Som aktieägare i Stenocare

Den medicinska cannabisindustrin i Europa är en ung och spännande affärsmöjlighet. Stenocare är en av pionjärerna i Danmark och Europa, där marknaden beräknas växa från 550 miljoner euro år 2023 till 2,2 miljarder euro år 2027.

Farmaceutiska medicinska cannabisprodukter, som de som Stenocare erbjuder, förespråkas alltmer av läkare och patienter, för den potentiella effekten att förbättra livskvaliteten för patienter med diverse sjukdomar. Detta inkluderar sjukdomar med hög volym i Europa som epilepsi (1,2 miljoner patienter), cancer (4 miljoner patienter) och kronisk smärta (100 miljoner patienter). Om bara 1 % av dessa patienter behandlas med medicinsk cannabis kommer det att innebära mer än 1 miljon europeiska patienter.

Stenocare har framgångsrikt erhållit licenser från hälsomyndigheter i flera länder och säljer receptbelagda medicinska cannabisprodukter i fem länder. Med denna företrädesemission med Units tar bolaget in kapital för att vidare investera i den ambitiösa strategin och tillväxtplanen.

Lär om vår företrädesemission med UNITs

#HEMMAHOS STENOCARE - Finwire Intervju med Stenocare VD
#HEMMAHOS STENOCARE - Finwire Intervju med Stenocare VD

Finwire intervju med Stenocare VD Thomas Skovlund Schnegelsberg

Källa: Analyst Group AB

Vårt erbjudande till dig

Inbjudan att delta i vår företrädesemission med Units på Nasdaq First North

Teckningsperiod: 24 maj 2023 till 8 juni 2023

Med UNIT-modellen tecknar du dig för ett paketerbjudande som innehåller både vanliga Stenocare-aktier och warranter (teckningsoptioner). 1 UNIT består av 2 aktier och 2 warranter (teckningsoptioner). Det innebär att du köper 2 Stenocare-aktier till 4,58 DKK per aktie – vilket motsvarar 9,16 DKK per UNIT.

UNIT erbjudande:

1 UNIT = 2 aktier + 2 warrants

UNIT pris:

9,16 DKK

De 2 warranterna (teckningsoptionerna) ger dig rätten, men inte skyldighet, att köpa Stenocare-aktier till ett förmånligt pris vid en senare tidpunkt. Den ena warranten (teckningsoptionen) kan nyttjas i december 2023 och den andra i juni 2024. Priset på de nya aktierna kommer att motsvara marknadspriset vid tidpunkten, minus en rabatt om 30 %.

Warranterna (teckningsoptionerna) kan också handlas, precis som aktier, vilket innebär att du kan både köpa och sälja warranter (teckningsoptioner). Du kan sedan välja om du vill behålla warranterna (teckningsoptionerna) och använda dem senare för att köpa nya aktier med rabatt eller om du vill sälja warranterna (teckningsoptionerna) i marknaden.

Genom Unit-modellen har Stenocare möjlighet att ta in ytterligare kapital för sin tillväxt, vilket möjliggör för bolaget att fokusera på sin strategi och uppnå sina ambitiösa mål. Allt detta kommer naturligtvis att skapa värde för dig som investerare. Unitmodellen har således fördelar för både Stenocare, och alla aktieägare. Emissionen är förhandstecknad till 30% och säkerställd till 86,5% genom garantiåtaganden

Stenocare Unit Share Issue
Stenocare Unit Share Issue

VAD

Frågor och svar

Det är ett särskilt paketerbjudande – kallat UNIT – och varje UNIT består av 2 nya aktier + 2 warranter (teckningsoptioner).

Pris: 1 UNIT kostar 9,16 DKK. Detta motsvarar en rabatt om 45% jämfört med det volymviktade genomsnittspriset för de tio dagarna före offentliggörandet, motsvarande 4,58 DKK, och eftersom en UNIT består av 2 aktier blir priset 9,16 DKK.

De två warranterna (teckningsoptionerna) ger dig möjlighet att teckna aktier vid ett senare tillfälle till ett förmånligt pris.

Den första warranten (teckningsoptionen), även kallad TO1, ger dig för varje TO1 rätten att köpa en ny aktie med 30 % rabatt i december 2023. Den andra warranten (teckningsoptionen), även kallad TO2, ger dig rätten att teckna en ny aktie med 30 % rabatt i juni 2024.

VEM

Frågor och svar

 

Alla är välkomna att deltaga.

Befintliga aktieägare kommer att ha företräde att nyttja sina Unit-rätter (se nedan) och kan komplettera genom att teckna utan rätter.

För att erhålla rätter kan icke-befintliga aktieägare köpa aktier före avstämningsdagen och/eller fylla i teckningsblanketten för teckning utan rätter.

Både aktieägare och icke-befintliga aktieägare kan köpa och utnyttja (fler) Unit-rätter i marknaden eller teckna (fler) UNITs utan stöd av rätter..

Företrädesemissionen med UNITs är öppen för både befintliga aktieägare och icke-befintliga aktieägare.

Befintliga aktieägare kommer att få 1 Unit-rätt för varje 1 aktie de innehar på avstämningsdagen den 23 maj 2023. Det krävs 10 Unit-rätter för att teckna 1 UNIT. Varje UNIT består av 2 nya aktier, 1 teckningsoption av serie TO1 och 1 teckningsoption av serie TO2. Befintliga aktieägare har också möjlighet att teckna ytterligare Unit-rätter.

Om du inte är befintlig aktieägare har du fram till den 17 maj 2023 på dig att köpa aktier som ger dig samma rättigheter som befintliga aktieägare. Alternativt kan du köpa Unit-rätter från den 22 maj 2023 till och med den 6 juni 2023 och därefter teckna de rätter du har köpt, enligt instruktioner från din bank. Du kan också teckna UNITs UTAN stöd från Unit-rätter från den 24 maj 2023 till och med den 8 juni 2023. För att göra detta måste du fylla i en teckningsblankett med dina personuppgifter och det antal UNITs som du vill begära. När du har fyllt i blanketten måste du skicka det till din bank för behandling. För teckningsblanketten utan rätter, KLICKA HÄR.

Du kan också teckna elektroniskt om du är kund hos Nordnet.

För det första kommer alla befintliga aktieägare att få sina Unit-rätter. Detta innebär att om du är aktieägare på avstämningsdagen den 23 maj kommer du att få Unit-rätter och därmed möjlighet att teckna UNITs. Varje 10 aktier som du innehar på avstämningsdagen ger dig rätt att köpa 1 UNIT som innehåller 2 nya aktier och 2 teckningsoptioner till ett sammanlagt pris av 9,16 DKK. Eventuella outnyttjade Uniträtter kommer sedan att tilldelas till de som som har tecknat UNITs utan rätter.

Den som tecknar UNITs med Unit-rätter kan vara säker på att få tilldelning. Detta inkluderar befintliga aktieägare som utnyttjar sina rätter, liksom alla som har gjort ett separat köp av Unit-rätter. Stenocare kommer att tillämpa följande principer för tilldelning:

  1. Tilldelning: Alla teckningar med Unit-rätter.

  2. Tilldelning: Alla teckningar utan Unit-rätter.

  3. Tilldelning: garanter

  4. Tilldelning: Konvertering av skulder.

Ja, om du tecknar med stöd av Unit-rätter, annars inte.

Befintliga aktieägare eller de som blir aktieägare före avstämningsdagen den 23 maj 2023 kommer att garanteras sin proportionella mängd Unit-rätter

Icke-existerande aktieägare på och efter avstämningsdagen kan antingen köpa Unit-rätter med följande ISIN-kod DK0062493458 under handelsperioden från den 22 maj 2023 till den 6 juni 2023 eller begära återstående Unit-rätter med hjälp av teckningsblanketten och skicka den till sin bank.

Förklaring av Unit-rätter: Befintliga Stenocare-aktieägare kommer automatiskt att erhålla Unit-rätter. För varje 1 aktie som innehas den 23 maj kommer aktieägaren att få 1 Unit-rätt. 10 Unit-rätter garanterar rätten att teckna 1 UNIT.

1 UNIT består av 2 nya aktier, 1 warrant (teckningsoption) TO1 och 1 warrant (teckningsoption) TO2.

HUR

Frågor och svar

 

UNITs kan tecknas via din bank.

Instruktioner för befintliga aktieägare: Du kommer att få ett meddelande om att du har fått Unit-rätter från den bank där du har dina aktier. Du har sedan två alternativ:

Alternativ A: Om du är intresserad av att utnyttja dina Unit-rätter kan du teckna UNITs under perioden 24 maj 2023 – 8 juni 2023. Du har också möjlighet att köpa fler Unit-rätter i marknaden.

Alternativ B: Om du inte är intresserad av att använda dina Unit-rätter kan du sälja dem i marknaden.

Om du inte är befintlig aktieägare har du fram till den 17 maj 2023 på dig att köpa aktier som ger dig samma rättigheter som befintliga aktieägare. Alternativt kan du köpa Unit-rätter från den 22 maj 2023 till och med den 6 juni 2023 och därefter teckna de rätter du har köpt, enligt instruktioner från din bank. Du kan också teckna UNITs UTAN stöd från Unit-rätter från den 24 maj 2023 till och med den 8 juni 2023. För att göra detta måste du fylla i en teckningsblankett med dina personuppgifter och det antal UNITs som du vill begära. När du har fyllt i blanketten måste du skicka det till din bank för behandling. För teckningsblanketten utan rätter, KLICKA HÄR.

Du kan även göra det digitalt om du är kund hos Nordnet.

En UNIT är ett paket av flera aktier och flera warranter (teckningsoptioner). Warranterna (teckningsoptionerna) i UNITen är kostnadsfria och ger dig möjlighet att köpa ytterligare aktier till ett framtida fördelaktigt pris.

I samband med Stenocare’s företrädesemission med UNITs består varje UNIT av 2 aktier, 1 warrant (teckningsoption) av serie TO1 och 1 warrant (teckningsoption) av serie TO2.

1 UNIT = 2 nya aktier + warrant TO1 + warrant TO2

För att få de kostnadsfria warranterna (teckningsoptionerna) måste du köpa de aktier som erbjuds i UNITen.

Priset för detta paket (1 UNIT) är 9,16 DKK. Detta motsvarar en rabatt om 45% jämfört med det volymviktade genomsnittspriset för de tio dagarna före offentliggörandet, motsvarande 4,58 DKK, och eftersom en UNIT består av 2 aktier blir priset 9,16 DKK.

För ytterligare information om teckningsoptionerna hänvisas till svaret på frågan ”HUR FÅR JAG DE TVÅ TECKNINGSOPTIONERNA OCH VAD KAN JAG GÖRA MED DEM?”

Du måste kontakta din bank eller använda Nordnet för att utnyttja UNIT-erbjudande.

Alla aktieägare kan teckna det antal UNITs som motsvarar deras aktieinnehav. Aktieägare och icke-befintliga aktieägare kan köpa fler aktier med Unit-rätter fram till den 17 maj 2023. Därefter och från och med den 22 maj 2023 kan du köpa (fler) Unit-rätter för att säkra rätten att köpa fler UNITs/aktier.

Nya investerare och andra som vill delta i den öppna teckningen utan Unit-rätter måste fylla i teckningsblanketten och skicka den till sin bank. För teckningsblanketten utan rätter, KLICKA HÄR.

Alternativt så kan du teckna elektroniskt om du är kund hos Nordnet.

Företrädesemissionen med UNITs består av två teckningsoptioner för varje UNIT (dvs för varje två köpta aktier). Tilldelning av teckningsoptionerna kommer att ske automatiskt och dem kan handlas via din bank från och med den 20 juni, precis som nya aktier, vilket innebär att du kan både köpa och sälja teckningsoptioner om du vill. Du kan välja om du vill behålla teckningsoptionerna och använda dem senare för att köpa nya aktier till rabatterat pris eller om du vill sälja teckningsoptionerna i marknaden.

Den första warranten (teckningsoptionen, TO1) ger dig rätten att köpa en ny aktie med 30 % rabatt mot marknadspriset i december 2023, medan den andra warranten (teckningsoptionen, TO2) ger dig rätten att köpa ytterligare en ny aktie med 30 % rabatt mot marknadspriset i juni 2024.

När du har bestämt dig för att köpa UNITs gör du det via din internetbank, alternativt kontaktar du din bank och ber dem hjälpa dig med transaktionen.

Om du redan är aktieägare kommer din bank att fråga dig om du vill köpa de UNITs som motsvarar ditt aktieinnehav. Du kan välja att acceptera att köpa de UNITs som motsvarar ditt aktieinnehav och du kan välja att reservera (teckna) fler. Du kan också välja att sälja rätterna om du inte vill använda dem.

Om du (ännu) inte är aktieägare kan du köpa aktier med Unit-rätter i marknaden fram till den 17 maj, eller kan du köpa Unit-rätter i marknaden från och med den 22 maj om du vill vara säker på att få UNITs. Alternativt kan du teckna utan Unit-rätter genom att använda teckningsformuläret KLICKA HÄR eller genom att teckna elektroniskt via Nordnet.

NÄR

Frågor och svar

 

Befintliga aktieägare som innehar aktier i Stenocare den 23 maj (avstämningsdag) kommer att få 1 Unit-rätt för varje 1 aktie. Det krävs 10 Unit-rätter för att få en Unit.

Unit-rätter kan handlas från den 22 maj 2023 till den 6 juni 2023.

Unit-rätter används för att teckna UNITs under perioden 24 maj 2023 till 8 juni 2023.

Steg 1: 24 maj – 8 juni: Teckna (köpa) UNITs.

Steg 2: December 2023: Utnyttjande av Warrant TO1

Steg 3: Juni 2024: Utnyttjande av Warrant TO2

För att vara säker på att få köpa UNITen måste du först och främst ha Unit-rätter för att täcka ditt köp. Handelsperioden för Unit-rätter börjar den 22 maj och pågår till den 6 juni. Teckningsperioden för UNITs börjar den 24 maj och slutar den 8 juni. Befintliga aktieägare kommer att få ett meddelande från sin bank med instruktioner om hur de ska teckna. Vänligen kontrollera med din bank om du inte får ett sådant meddelande. Alternativt kan du ta teckna utan rätter genom att använda teckningsblanketten KLICKA HÄR.

Du kan även teckna elektroniskt via Nordnet.

Du kan vara säker på att få full tilldelning för alla de UNITs som du har tecknat med Unit-rätter. UNITs som tecknats utan stöd av rätter kan leda innebära att tilldelning uteblir. beroende på emissionens täckningsgrad. Den 12 juni kommer banken att informera dig om tilldelningen av UNITs till dig.

Stenocare bryter ny mark

Information om erbjudandet

Pris per UNIT:

 

9,16 DKK

Detta motsvarar en rabatt om 45% jämfört med det volymviktade genomsnittspriset för de tio dagarna före offentliggörandet, motsvarande 4,58 DKK, och eftersom en UNIT består av 2 aktier blir priset 9,16 DKK.

Företrädesrätt (1:10):

 

Alla befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 23 maj kommer för varje 1 aktie att få 1  Unit-rätt. 10 Unit-rätter ger rätt att teckna 1 UNIT. 

UNIT:

En UNIT består av 2 nya aktier i den initiala företrädesemissionen samt 1 warrant (TO1) och 1 warrant (TO2).

TO1 (första teckningsoptionen):

 

Kommer att utnyttjas i december 2023 till 70 % av marknadspriset (=30 % rabatt) med ett minimum på 3,21 DKK och ett maximum på 6,70 DKK.

TO2 (andra teckningsoption):

 

Kommer att utnyttjas i juni 2024 till 70 % av marknadspriset (=30 % rabatt) med ett minimum på 3,21 DKK och ett maximum på 9,62 DKK.

Förhandsteckning:

 

Förteckningen är 3,2 miljoner danska kronor (30 %) av rättighetsemissionen.

Garantier:

Företrädesemissionen är tecknad från 30 % till 86,5 %.

Intäkter vid full kontant teckning:

 

29,7 mDKK brutto och 25,8 mDKK netto efter kostnader. Detta består av tre transaktioner: Färeträdesemission: brutto 10,7 mDKK (maj 2023) + TO1: brutto 7,8 mDKK (december 2023) + TO2: brutto 11,2 mDKK (maj 2024).

Utspädning:

 

Vid full teckning i alla tre transaktionerna kommer 4 670 450 nya aktier att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning på 29%.

Tilldelning:

 

Tilldelning 1: alla teckningar med Unit-rätter.

Tilldelning 2: Alla teckningar utan Unit-rätter.

Tilldelning 3: Garanter kallas in (vid behov)

Tilldelning 4: Konvertering av skulder.

ISIN-koder:

 

UNIT: DK0062493375. Unit-rätter: DK0062493458. Teckningsoptioner: TO1: DK0062493532. TO2: DK0062493615 (handlas, inget värde om de inte används).

Handel med de nya aktierna:

 

De nya aktierna kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Fullständiga offentliggörandet:

Den 15 maj 2023 tillkännagav bolaget en företrädesemission med Units på Nasdaq Growth Market. Pressmeddelandet är den officiellt godkända texten av Nasdaq Growth Market och innehållet på denna webbplats har skapats med hjälp av information från pressmeddelandet. Vid eventuella tvivel eller missförstånd avseende företrädesemissionen verkar pressmeddelandet som huvuddokument.

För att få tillgång till hela pressmeddelandet, vänligen KLICKA HÄR.

Viktigt: Generell teckning och teckning av och handel med Unit-rätter kommer att ske genom din bank i enlighet med bankens teckningsinstruktioner.

Viktiga datum

Calender icon
Offentliggörande av
företrädesemission med UNITs

Måndag 15 maj 2023

Calender icon
Sista dag för handel med
aktier med Unit-rätter

Onsdag 17 maj 2023

Calender icon
Första dagen av handelsperioden
av Unit-rätter

Måndag 22 maj 2023

Calender icon
Avstämningsdag

Tisdag 23 maj 2023

Calender icon
Teckningsperioden inleds

Onsdag 24 maj 2023

Calender icon
Sista dagen av handelsperioden
av Unit-rätter

Tuesday June 6, 2023

Calender icon
Teckningsperioden slutar

Torsdag den 8 juni 2023

Calender icon
Offentliggörande av utfall

Måndag den 12 juni 2023

Calender icon
Första dag för handel med nya aktier
och teckningsoptioner (TO1 och TO2)

Tisdag 20 juni 2023

Vi svarar gärna på dina frågor

Om du har några investerarrelaterade frågor om denna emission, vänligen använd formuläret nedan.

Please note that Stenocare is not allowed to reply to medical questions. Issues of this nature should be discussed with your own doctor.


I hereby give my consent for the information provided on this form to be held on computer or other relevant filing systems in Stenocare, until they contact me.
The information provided on this form is sent to a mail box, where authorised personnel with special clearance can access and process the information.
When contact has been achieved and there no longer is a need for the information provided in this form, the email is deleted.

By giving consent I accept that Stenocare may store and process my information until contact is achieved.
Data controller is Stenocare.

Consent is given freely and may be withdrawn at any time.

I have on www.stenocare.com been informed of my rights and how I exercise them in accordance with Personal data policy (GDPR).

*

Få exklusiva uppdateringar och insikter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få pressmeddelanden och finansiella rapporter

Certified Adviser:

Keswick Global AG
Hoffingergasse 16/1/6
1120 Wien, Austria

Financial Adviser:

Gemstone Capital A/S
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

Selling Agent:

Box 30099
Stockholm 10425, SE